busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

03 trường hợp xây nhà ở riêng lẻ không phải xin giấy phép xây dựng

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Theo đó, từ 01/01/2021 sẽ có thêm 03 trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không phải xin giấy phép xây dựng, bao gồm:

  • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  • Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
  • Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Đây là quy định mới so với Luật Xây dựng 2014, hiện nay trường hợp xây dựng nhà ở tại nông thôn không phân biệt số tầng đều được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, từ 01/01/2021 thì chỉ những công trình dưới 07 tầng mới thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng./.