busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

NLĐ ngừng việc vì giãn cách xã hội thì có được trả lương không?

Theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động 2019 quy định trường hợp NLĐ phải ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

  • Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
  • Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà NLĐ không thể đi làm thì được trả lương ngừng việc do thuộc trường hợp ngừng việc vì dịch bệnh nguy hiểm. Theo đó, tiền lương ngừng việc do NLĐ và người sử dụng lao động thỏa thuận dựa trên quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động 2019.

Hiện hành, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp được thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, cụ thể:

  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 4.420.000 đồng/tháng;
  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II là 3.920.000 đồng/tháng.
  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III là 3.430.000 đồng/tháng.
  • Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng.

Theo thukyluat.vn