busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Quận 11: Tiếp tục đăng ký nhu cầu tiêm Vắc xin Covid-19 cho doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn quận 11

ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN MỚI ĐĂNG KÝ

Hiện nay, trên địa bàn Quận 11 vẫn có nhiều đơn vị tiếp tục có nhu cầu đăng ký tiêm vắc xin quy định theo Công văn số 3717/SYT-NVY ngày 17/6/2021 của Sở Y tế về lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID -19.

Phòng Kinh tế Quận 11 đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký hoàn thành trước 15 giờ ngày 25/6/2021 (đã đăng ký rồi, không cần đăng ký lại), theo link:

=> ĐĂNG KÝ NHU CẦU TIÊM VẮC XIN COVID-19

15g ngày 25/6/2021 hệ thống ghi nhận đăng ký sẽ đóng lại, thống kê.

Sau khi đăng ký hoàn thành, vui lòng lập danh sách chi tiết người lao động đã đăng ký theo MẪU PHỤ LỤC 2, tải file excel TẠI ĐÂY.

Mẫu Phụ lục 2 – Danh sách chi tiết có ký duyệt lãnh đạo đơn vị, gửi bằng định dạng file scan và file excel đến hộp thư điện tử của Ủy ban nhân dân Phường nơi đơn vị đặt trụ sở với Tiêu đề thư: Đăng ký tiêm vắc xin, thời gian thực hiện chậm nhất 10 giờ ngày 25/6/2021:

 • Ủy ban nhân dân Phường 1 – Quận 11 : p1.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 2 – Quận 11 : p2.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 3 – Quận 11 : p3.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 4 – Quận 11 : p4.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 5 – Quận 11 : p5.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 6 – Quận 11 : p6.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 7 – Quận 11 : p7.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 8 – Quận 11 : p8.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 9 – Quận 11 : p9.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 10 – Quận 11 : p10.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 11 – Quận 11 : p11.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 12 – Quận 11 : p12.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 13 – Quận 11 : p13.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 14 – Quận 11 : p14.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 15 – Quận 11 : p15.q11@tphcm.gov.vn
 • Ủy ban nhân dân Phường 16 – Quận 11 : p16.q11@tphcm.gov.vn 

PHÒNG KINH TẾ/UBND QUẬN 11

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP/HỘ KINH DOANH ĐÃ ĐĂNG KÝ