Tư vấn & Dịch vụ

Đăng ký điểm bán Chợ hoa tết Tân Sửu 2021 tại Quận 11

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 11 được chuyển đổi từ Công ty DVCI quận 11 theo Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 0301148063 do Sở Kế hoạch…

Ngân hàng & Đầu tư

Xây dựng

Thương mại