busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Thi công xây dựng dự án công ích & tư nhân

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 11 được chuyển đổi từ Công ty DVCI quận 11 theo Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh; hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 0301148063 do Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 19 tháng 10 năm 2010.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 11

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DISTRICT 11 PUBLIC SERVICES COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: EPS co., Ltd.

Trụ sở chính: Số 12 đường số 2 Cư xá Lữ gia Phường 15 Quận 11

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÔNG TY

Công ty TNHH MTV DVCI quận 11được hình thành từ việc sáp nhập Đội Công trình đô thị công cộng và Đội Vệ sinh quận 11 để thành lập Xí nghiệp Công trình đô thị quận 11 theo Quyết định số 116/QĐ-UB ngày 04 tháng 7 năm 1988 của UBND Thành phố.

Ngày 03 tháng 7 năm 1989, Đội Công trình giao thông thuộc Phòng giao thông vận tải quận 11 được sáp nhập vào Xí nghiệp Công trình đô thị quận 11 theo Quyết định số 32/QĐ-UB của UBND Thành phố. Xí nghiệp Công trình đô thị quận 11 được đổi tên thành Xí nghiệp Công trình giao thông đô thị quận 11 theo Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 1994 của UBND Thành phố.

Ngày 11 tháng 7 năm 1997, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3541/QĐ-UB-KT-CN về việc chuyển Xí nghiệp công trình giao thông đô thị quận 11 thành Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, với nguồn vốn ban đầu là 2.959.713.000 đồng.

Ngày 30 tháng 8 năm 1999, Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Xí nghiệp công trình giao thông đô thị quận 11 được đổi tên thành Công ty Dịch vụ Công ích quận 11 theo Quyết định số 4935/QĐ-UB-KT của UBND Thành phố.

Năm 2010 chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty TNHH MTV DVCI Quận 11 theo Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Trải qua 26 năm, kể từ khi hình thành doanh nghiệp và từng bước phát triển với quy mô ngày cáng được mở rộng, tạo thu nhập ổn định cho gần 300 lao động. Một số thành tích chính đạt được là:

+ Huân chương lao động hạng Ba năm 1996.

+ Huân chương lao động hạng Nhì năm 2001.

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2008.

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2010.

+ Nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua do các ban, ngành Quận, Thành phố trao tặng.

SẢN XUẤT KINH DOANH

Vệ sinh đô thị Xây dựng cơ bản

– Quét thu gom rác đường phố

– Thu gom rác hộ gia đình, cơ quan

– Thu gom rác Chợ, rác Y tế

– Vận chuyển rác

– Dân dụng, công nghiệp

– Giao thông

Quản lý, cho thuê nhà SHNN Thoát nước đô thị
Tư vấn, môi giới bất động sản Chăm sóc cây xanh

Số 12 đường số 02 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM
Điện thoại: (08) 38662086 – (08) 38662085
Fax: (08) 08 38662224
Email: dvci.q11@tphcm.gov.vn