Chi cục Thuế Q11 hướng dẫn vướng mắc trong sử dụng hóa đơn điện tử

Công văn số 578/CCTQ11-TTHT ngày 12/5/2021 của Chi cục Thuế Quận 11, về hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc thường gặp trong sử dụng hóa đơn điện tử.