busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Nhận bài giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới trên Webside Hội doanh nghiệp

Trong tháng 6/2021 vừa qua, đã có hơn 60.000 người truy cập webside hoidoanhnghiepq11.vn, từ sự kiện đăng tải thông tin về tiêm vắc xin tại quận 11. Webside đã dùng công cụ thu thập dữ liệu đăng ký tự nguyện vắc xin cho hơn 45.000 người, đáp ứng kịp thời cho chiến dịch tiêm vắc xin của thành phố Hồ Chí Minh, tại quận 11.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp quận 11 thực hiện chương trình chuyển đổi số của quận 11, Ban Quản trị thông báo tiếp nhận đăng ký quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của doanh nghiệp, hộ kinh doanh lên trên webside hoidoanhnghiepq11.vn. Đồng thời mời gọi đăng ký tham gia thành viên Hội doanh nghiệp Quận 11 để thường xuyên tiếp nhận được thông tin, chủ trương chính sách từ cơ quan chính quyền quận 11; giao lưu kinh nghiệm ngành nghề, phát triển thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

BAN QUẢN TRỊ WEBSIDE

ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
GÓP Ý BAN QUẢN TRỊ