busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Doanh nghiệp quận 11 đăng ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

ĐĂNG KÝ CAM KẾT TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

Nhằm tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

Ủy ban Nhân dân Quận 11 đã có Công văn số 797/UBND-KT ngày 18/5/2021, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn quận 11 (kèm công văn 797) ký cam kết thực hiện đầy đủ các quy định chống dịch Covid-19, theo hai phương thức trực tuyến hoặc bản giấy gửi về cơ quan quản lý Nhà nước trước ngày 25/5/2021.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1. Tải bản Cam kết bằng giấy tại đây.
2. Tài liệu Hướng dẫn Trách nhiệm của NLĐ trong phòng chống Covid-19
3. Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG Hướng dẫn phòng chống Covid tại nơi làm việc và kí túc xá
4. CV số 271/KT ngày 19/5/2021 của Phòng Kinh tế, hướng dẫn về trách nhiệm NLĐ trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19
5. Thông báo 407/TB-VP ngày 21/5/2021 Kết luận tại cuộc họp của Chủ tịch UBND TP HCM về phòng chóng dịch Civid-19
6. Thông báo 424/TB-VP 25/5/2021 của VP UBND TP HCM về cuộc họp của BCĐ phòng chống Covid-19.


Phòng Kinh tế / UBND Quận 11.

HOẶC SCAN QR CODE THỰC HIỆN CAM KẾT TRỰC TUYẾN