busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Các điểm lưu ý trong quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.
Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành, các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã xây dựng video “Các điểm lưu ý trong quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020” nhằm hỗ trợ quý doanh nghiệp trong việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
Bao gồm các nội dung:
+ Phần 1: Công tác chuẩn bị hồ sơ Quyết toán Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020.
+ Phần 2: Phụ lục 03 – 1A – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Phần 3: Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán Thuế TNDN năm 2020.
Quý doanh nghiệp đăng ký và theo dõi các video tại địa chỉ sau:
+ Kênh youtube Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: https://bit.ly/38HboIv
Trân trọng thông báo./.