busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Doanh nghiệp cần liên hệ UBND phường để đăng ký danh sách tiêm chủng vắc xin liều bổ sung và nhắc lại

Theo Công văn số 2345/UBND-YT ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc thực hiện lập danh sách tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại; Ủy ban nhân dân 16 Phường, Hội doanh nghiệp, Ban quản lý các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích triển khai thực hiện rà soát, lập danh sách người đăng ký tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại của đơn vị gửi về Phòng Kinh tế trước 09 giờ ngày 14/12/2021, cụ thể như sau:

1. Ban quản lý các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích: lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với người lao động, thương nhân do đơn vị quản lý gửi về mail Phòng Kinh tế kinhte.q11@tphcm.gov.vn (đ/c Bình – số điện thoại: 0908.148.410).

2. Hội Doanh nghiệp Quận:
– Hội doanh nghiệp thông tin rộng rãi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động trên địa bàn Quận, lập danh sách gửi về UBND Phường tổng hợp.

3. Ủy ban nhân dân 16 phường:
– Triển khai đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường rà soát, lập danh sách và tổng hợp danh sách đối tượng đăng ký tiêm vắc xin làm việc tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gửi về mail Phòng Kinh tế kinhte.q11@tphcm.gov.vn (đ/c Phụng – số điện thoại: 0792.738.239) tổng hợp gửi Ủy ban nhân dân Quận.

Lưu ý:
– Phòng Kinh tế nhận danh sách tổng hợp đăng ký tiêm chủng của UBND 16 phường, Ban quản lý các chợ có chữ ký lãnh đạo và đóng dấu của đơn vị, số điện thoại liên hệ của cán bộ phụ trách (gửi file PDF và file excel qua mail kinhte.q11@tphcm.gov.vn).
– Danh sách đăng ký tiêm liều bổ sung và nhắc lại cần nhập đầy đủ thông tin theo biểu mẫu yêu cầu, nhất là ghi đủ ngày, tháng, năm sinh, số điện thoại di động (10 số), chứng minh nhân dân / căn cước công dân; thể hiện rõ tình trạng bệnh nền trong cột ghi chú (nếu có); thông tin các liều vắc xin đã tiêm (loại vắc xin, ngày tiêm). (Theo mẫu đính kèm).

Phòng Kinh tế Quận 11 đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện lập danh sách tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19 để đảm bảo tiến độ công tác tiêm chủng trên địa bàn Quận./.

Tin từ Phòng Kinh tế Quận 11.