busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Điều tra thu thập thông tin doanh nghiệp 2021

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đã có văn bản số 130/CV-BCĐTĐTKT ngày  01/3/2021 về điều tra thu thập thông tin doanh nghiệp và yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn hợp tác cung cấp thông tin với mục địch góp phần định hướng cộng đồng và phát triển doanh nghiệp.

CẬP NHẬT THÔNG TIN TRỰC TUYẾN
Địa chỉ cập nhật: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/
Tên đăng nhập: [Mã số thuế của doanh nghiệp]
Mật khẩu: [Mã số thuế của doanh nghiệp]