busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Đăng ký số điện thoại để nhận tin nhắn xác nhận tham gia BHXH, BHTN

Theo Công văn 444/BHXH-CST ngày 26/2/2021 của BHXH thành phố Hồ Chí Minh về rà soát bổ sung số điện thoại của nguời tham gia BHXH trong cơ sở dữ liệu, đã yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động phối hợp cập nhật, bổ sung số điện thoại di động của cá nhân người tham gia BHXH.

Đây là quyền lợi của cá nhân người tham gia BHXH về việc nhận tin nhắn xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN kịp thời, đúng quy định.

CHỦ ĐỘNG CẬP NHẬT BỔ SUNG SỐ ĐIỆN THOẠI [LICK VÀO HÌNH]