busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Các đối tượng ưu tiên, miễn phí tiêm phòng COVID-19

Theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 thì các nhóm đối tượng ưu tiên và miễn phí tiêm vắc xin phòng COVID-19, bao gồm:

1) Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm:

  • Người làm việc trong các cơ sở y tế;
  • Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…);
  • Quân đội; Công an.

2) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;
3) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước…;
4) Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;
5) Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi;
6) Người sinh sống tại các vùng có dịch;
7) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;
8) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.
9) Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch./.