busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Khoảng cách giữa 02 mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19

Theo Quyết định 3588/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 26/7/2021, thì hầu hết các vắc xin phòng COVID-19 hiện nay đều tiêm 2 liều (khoảng cách giữa hai liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất), cụ thể:

  • Vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Mũi 1 cách mũi 2: 8-12 tuần
  • Vắc xin Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V): Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần
  • Vắc xin Comirnaty: Mũi 1 cách mũi 2: 3 tuần
  • Vắc xin SARSCoV-2 Vaccine: Mũi 1 cách mũi 2: 3-4 tuần
  • Vắc xin COVID-19 Vaccine Moderna:  Mũi 1 cách mũi 2: 4 tuần

ADM