busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Bảng giá đăng ký quảng bá sản phẩm/dịch vụ trên Website Hội

BẢNG GIÁ TÀI TRỢ QUẢNG BÁ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE 2021

Bài giới thiệu Hội viên mới
Logo và về Doanh nghiệp.
Phí 1 lần và cập nhật: miễn phí.
Bài giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của hội viên
Hình ảnh và nội dung: Doanh nghiệp cung cấp.
Phí 1 bài: miễn phí trong 3 tháng/hội viên; 50.000đ/bài (hội viên).
Bài giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp ngoài Hội
Hình ảnh và nội dung: Doanh nghiệp cung cấp.
Phí 1 bài: 300.000đ/bài.
Gắn hình ảnh sản phẩm/dịch vụ trên website
Hình ảnh và đường dẫn: Doanh nghiệp cung cấp.
TRANG CHỦ
Kích thước 300X250
Hội viên: 500.000 đ/tháng.
Doanh nghiệp ngoài hội: 1.000.000 đồng/tháng
Kích thước 300X600
Hội viên: 800.000 đ/tháng.
Doanh nghiệp ngoài hội: 1.500.000 đồng/tháng
TRANG CHUYÊN MỤC & TRANG BÀI VIẾT
Kích thước 300X250
Hội viên: 300.000 đ/tháng.
Doanh nghiệp ngoài hội: 800.000 đồng/tháng
Kích thước 300X600
Hội viên: 600.000 đ/tháng.
Doanh nghiệp ngoài hội: 1.200.000 đồng/tháng
BAN QUẢN TRỊ & BIÊN TẬP