busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Thư ngỏ mời gia nhập Hội Doanh nghiệp Quận 11 HCM

Hội Doanh nghiệp quận 11 được thành lập năm 2005, bao gồm hội viên là: công dân, tổ chức có tư cách pháp nhân theo qui định của pháp luật Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo pháp luật Việt Nam.

Hoạt động của Hội nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hỗ trợ hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3. Tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội; kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội và của doanh nghiệp.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

5. Giới thiệu hội viên mới và khen thưởng theo quy định của Hội.

* Tham gia các khóa huấn luyện có phí, không phí hoặc được Hội hỗ trợ tổ chức khóa huấn luyện tại doanh nghiệp;
* Tham gia các hội thảo chuyên đề về doanh nghiệp;
* Khi có yêu cầu được tổ chức tư vấn về tài chính, kỹ thuật, công nghệ, quản trị cải thiện năng suất;
* Được giới thiệu các nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, các thị trường, các đối tác liên kết… ;
* Hội viên được gửi đăng thông tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp trên trang web của Hội theo quy định.
* Đóng hội phí thường niên theo quy định (2.000.000đ/năm).

Trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp gia nhập Hội Doanh nghiệp quận 11, cùng nhau xây dựng Hội và Doanh nghiệp ngày càng ổn định, phát triển.

Xin chân thành cám ơn và chào đón Quý Doanh nghiệp đến ngôi nhà chung của Hội Doanh nghiệp quận 11.

Trân trọng.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN GIA NHẬP HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 11

SCAN QR CODE HOẶC CLICK CẬP NHẬT