Ngân hàng Vietcombank – CN Tân Định, P6, quận 3, HCM

Số: 72 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, HCM.
Điện thoại: 0908176768
Email: tuantq.tdn@vietcombank.com.vn