busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Tư vấn miễn phí về pháp luật lao động cho chủ doanh nghiệp

Kể từ 01/02/2021, Nhóm Luật sư Cộng sự MotDo chính thức mở kênh hỗ trợ, tư vấn miễn phí về pháp luật lao động cho chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở có văn phòng làm việc tại quận 11, HCM. Nội dung tư vấn gồm:

  1. Hợp đồng lao động.
  2. Kỷ luật lao động.
  3. Sa thải.
  4. Tranh chấp lao động.
  5. Các vấn đề khác.

Luật sư Cộng sự

  1. Luật sư Ngô Việt Bắc, Trưởng Văn phòng Luật Sài Gòn – Tây Nguyên, Quận 6.
  2. Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Luật Tín Nghĩa, Quận 3.
  3. Luật sư Nguyễn Văn Kiệt, Trưởng Văn phòng Luật sư Đăng Khánh, Quận 11.
  4. Luật sư Trần Thị Thanh Nga, Luật sư Cộng sự MotDo.

MotDo.Vn