busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Giải pháp quản trị hệ thống

SmartSheet là một phần mềm quản lý kiểm soát hệ thống, mạnh nhất trong quản trị dự án và hành chính nhân sự. Thiết lập tổ chức làm việc tương tác trực tiếp trên dữ liệu được lưu trữ điện toán đám mây, không giới hạn số lượng thành viên công ty khi sử dụng, cũng như không bị hạn chế bởi thời gian và địa điểm làm việc.

Chung tay chia sẻ cùng tham gia Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp sau mùa dịch Covid, MotDo thông báo chính sách miễn giảm khi đăng ký sử dụng SmartSheet – Phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Hỗ trợ miễn phí 3 tháng sử dụng SmartSheet

1.Quản lý nhân sự, bảng lương, chấm công.
2.Quản lý giao việc, báo cáo trực tuyến.
3.Quản lý nhập xuất tồn kho.

Hỗ trợ nhân lực huấn luyện, cập nhật

1.Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp bằng công cụ SmartSheet.
2.Nhân sự thiết lập quy trình và cập nhật chuyển đổi tích hợp dữ liệu vào hệ thống.
3.Hỗ trợ huấn luyện nghiệp vụ hành chính nhân sự ứng dụng công nghệ quản trị.

Giảm 30% chi phí sử dụng phần mềm

Giảm theo Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp sau mùa dịch Covid cho năm thứ nhất, chỉ còn 480 USD/năm.
Thời gian kết thúc chính sách miễn giảm này cho đến ngày 30/6/2020.