busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Hướng dẫn cách lập danh sách phần mềm đăng ký tiêm vắc xin covid-19.

Hướng dẫn Doanh cho các doanh nghiệp, Hộ kinh doanh trên địa bàn quận 11 cách thực hiện cập nhật danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID -19 trên phần mềm.

1. Các đơn vị nào được sử dụng phần mềm nhập dữ liệu chi tiết để đăng ký chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid -19:

Các doanh nghiệp, Hộ kinh doanh thuộc đối tượng quy định tại Nghị Quyết 21/NQ-CP của Chính Phủ ngày 26/2/2021 và được Ủy ban nhân dân Quận 11 cấp tài khoản (username) và mật khẩu (password) để đăng nhập vào phần mềm “Đăng ký danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid -19” theo đường link sau:        http://form.tphcm.gov.vn

Các Đơn vị cần nhập dữ liệu chính xác vào phần mềm, lưu ý các thông tin về Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, số điện thoại di động và địa chỉ cư trú phải chính xác.

Các thông tin của từng cá nhân sẽ được dùng làm dữ liệu cho lần tiêm vắc xin tiếp theo.

Đơn vị tự chịu trách nhiệm với các dữ liệu của người lao động tại đơn vị mình đã được dùng để nhập vào phần mềm.

Lưu ý: Chỉ nhập danh sách các cá nhân chưa được tiêm vắc xin phòng Covid -19.

2. Cách nhập dữ liệu vào phần mềm

2.1 Cách 1: Nhập dữ liệu trực tiếp trên phần mềm:

Đơn vị truy cập vào link và đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp. Khai chi tiết thông tin từng cá nhân người lao động tại đơn vị mình.

Sau khi nhập người đầu xong, vào mục thêm người đăng ký để nhập tiếp.

Đơn vị có thể sử dụng nhiều máy tính để nhập dữ liệu. Lưu ý không trùng dữ liệu đã nhập.

2.2 Cách 2: Nhập dữ liệu offline và đưa dữ liệu đã nhập vào phần mềm.

Đơn vị lưu ý nếu thực hiện cách 2 thì cần phải theo các hướng dẫn sau:

  • B1: vào link http://form.tphcm.gov.vn và thực hiện “Tải ứng dụng nhập liệu offline” trên phần mềm và giải nén
  • B2: Chọn file DataVacxin.exe

  • B3: Chọn “Thêm người mới”. Nhập đầy đủ thông tin và bấm nút “Lưu”

  • B4: Dữ liệu sẽ được lưu vào sheet trong phần mềm

  • B5: Chọn “Xuất excel danh sách tiêm” để tạo file excel từ dữ liệu đã nhập.
  • B6: Sau khi đã tạo file excel, Dùng tài khoản đã được cấp để import vào phần mềm “Đăng ký danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid -19.

 3. Sau khi hoàn tất lập danh sách đăng ký tiêm trên phần mềm, đơn vị in tập tin và trình lãnh đạo ký duyệt sau đó gửi bản scan về Phòng Kinh tế qua địa chỉ email: phongkinhteq11@gmail.com trước 15h ngày 6/7/2021.

Lưu ý: Việc lập danh sách chi tiết đăng ký tiêm trên phần mềm phải hoàn thành trước 15h ngày 6/7/2021. Các đơn vị đăng ký nhu cầu phải cử người có trách nhiệm để tiếp nhận điện thoại thông báo và sử dụng tài khoản để đăng nhập thực hiện khai chính xác và đầy đủ các thông tin cần thiết trên phần mềm.

Các đơn vị tự chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các đối tượng được lập danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID -19.

Thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật về sử dụng phần mềm để lập danh sách: liên hệ cán bộ kinh tế của Ủy ban nhân dân phường nơi đơn vị có trụ sở để được hỗ trợ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Phường, Hội Doanh nghiệp quận hỗ trợ thông tin hướng dẫn đến các đơn vị để khẩn trương thực hiện./.

PHÒNG KINH TẾ/UBND QUẬN 11

 

Hướng dẫn sử dụng “Nhập thông tin đối tượng tiêm vắc xin vào file import”

Bước 1: Đăng nhập, tải và giải nén file MauImport_1.zip từ https://form.tphcm.gov.vn/

Bước 2: Chọn file Template_DanhSachDangKyTiem_Offline.xlsx

Bước 3: Sau khi mở file bằng excel, người dùng chỉ thao tác tại 2 sheet dsdonvidstiem

Bước 4: Thao tác tại sheet dsdonvi trước:

Nhóm cột Cột cụ thể Nội dung
1. Tên đơn vị Cột B Nhập rõ tên đơn vị
2. Mã nhóm đơn vị Cột C Để xác định đúng số cần nhập:

Người dùng chuyển sang sheet: Ma nhom don vi. Tại đây: Tên của 1 nhóm đơn vị là cột B: Mô tả nhóm. Và mã của nhóm đơn vị là cột A: Nhóm.

VD: Nhóm: Thành ủy TP.HCM có mã nhóm bằng 1.

Sau khi đã xác định được mã nhóm đơn vị mà đơn vị tiêm phụ thuộc. Copy mã nhóm ở cột A sheet: Ma nhom don vi vào cột B của sheet dsdonvi, và vào dòng thông tin đang nhập.

3. Mã số thuế Cột D Nhập chính xác thông tin
4. Họ và tên người đại diện Cột E Nhập chính xác thông tin
5. Số điện thoại liên hệ Cột F Nhập đúng số điện thoại theo các đầu số ở Việt Nam. Ví dụ 037, 038…

Không nhập +84, 084… Các dạng đầu số quốc tế.

Kiểm tra không để thiếu số 0 ở kí hiệu đầu tiên

6. Địa chỉ đơn vị Cột G, H, I ,J – Cột G, H, I:

Người dùng mở folder MauImport_1 đã giải nén lúc đầu, mở file: DanhMucDiaGioiHanhChinh.xlsx.

Tại sheet dm_px, dùng filter cột để xác định đúng các cột Tỉnh, Quận/Huyện, Xã/Phường cần điền.

Copy ô các ô A, B, C từ file và dán ngược lại vào ô G, H , I của file Template_DanhSachDangKyTiem_Offline.xlsx sheet dsdonvi

– Cột J: Nhập chính xác thông tin

Bước 5: Thao tác tại sheet dstiem: Có tất cả 10 nhóm cột cần nhập như sau:

Nhóm cột Cột cụ thể Nội dung
1. Họ tên Cột B Nhập rõ họ tên người tiêm vắc xin.
2. Ngày tháng năm sinh dạng Cột C, D, E Cột C: Ngày sinh: Nhập 2 chữ số

Cột D: Tháng sinh: Nhập đủ 2 chữ số, kể cả có số 0 đầu tiên

Cột E: Nhập năm sinh: Nhập đủ 4 chữ số.

3. Giới tính Cột F Nhập số 1: nữ, số 0: nam; số 2: không xác định)
4. Mã đối tượng ưu tiên Cột G Để xác định đúng số cần nhập:

Người dùng chuyển sang sheet: Ma nhom doi tuong uu tien. Tại đây: Tên của 1 nhóm ưu tiên là cột B: Nghề nghiệp. Và mã của nhóm ưu tiên là cột A: Nhóm.

VD: Nhóm: Người làm việc trong các cơ sở y tế có mã nhóm bằng 1.

Sau khi đã xác định được mã nhóm mà đối tượng tiêm phụ thuộc. Copy mã nhóm ở cột A sheet: Ma nhom doi tuong uu tien vào cột G của sheet dstiem,  và vào dòng thông tin đang nhập.

5. Đơn vị công tác Cột H Nhập đúng chính xác Tên đơn vị ở sheet dsdonvi đã nhập. Khuyến khích copy để tránh sai sót
6. Số điện thoại Cột I Nhập đúng số điện thoại theo các đầu số ở Việt Nam. Ví dụ 037, 038…

Không nhập +84, 084… Các dạng đầu số quốc tế.

Kiểm tra không để thiếu số 0 ở kí hiệu đầu tiên

7. Số CMT/CCCD Cột J Nhập chính xác thông tin

Kiểm tra không để thiếu số 0 ở kí hiệu đầu tiên

8. Số thẻ bảo hiểm y tế Cột K Nhập chính xác thông tin
9. Nơi ở thường trú (hiện tại) Cột L, M, N, O – Cột L, M, N:

Người dùng mở folder MauImport_1 đã giải nén lúc đầu, mở file: DanhMucDiaGioiHanhChinh.xlsx.

Tại sheet dm_px, dùng filter cột để xác định đúng các cột Tỉnh, Quận/Huyện, Xã/Phường cần điền.

Copy ô các ô A, B, C từ file và dán ngược lại vào ô L, M, N của file Template_DanhSachDangKyTiem_Offline.xlsx sheet dstiem

– Cột O: Nhập chính xác thông tin

10. Mũi 1 Cột P, Q, R, S – Nếu không có đầy đủ 4 cột thông tin, người dùng bỏ trống cả 4 cột.

– Cột P, R:

Người dùng mở folder MauImport_1 đã giải nén lúc đầu, mở file: DM_Vaccine.xlsx.

Tại sheet dslovaccine, xác định và copy đúng tên vaccine cột B, và lô vaccine cột C. Dán vào cột P và R của file Template_DanhSachDangKyTiem_Offline.xlsx sheet dstiem

– Cột Q, S: Nhập chính xác thông tin

 

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin đã nhập từ 2 sheet dsdonvi, dstiem. Vì hệ thống là dữ liệu thật, người dùng sẽ chịu trách nhiệm về tính đúng sai của dữ liệu, cần kiểm tra kĩ, hạn chế sai sót hoặc thử nghiệm.

Bước 7: Lưu file import Template_DanhSachDangKyTiem_Offline.xlsx. Mở trình duyệt vào link https://form.tphcm.gov.vn/

Bước 8: Đăng nhập và nhấn nút , Khung thông tin hiển thị chọn . Chọn file Template_DanhSachDangKyTiem_Offline.xlsx từ máy tính.

DANH MỤC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH – TP HỒ CHÍ MINH

Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP
Thị trấn Tân Túc Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã An Phú Tây Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Bình Lợi Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Đa Phước Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Hưng Long Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Lê Minh Xuân Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phạm Văn Hai Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phong Phú Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Quy Đức Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân Kiên Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân Nhựt Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
Thị trấn Cần Thạnh Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh
Xã An Thới Đông Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Bình Khánh Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Long Hòa Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Lý Nhơn Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tam Thôn Hiệp Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Thạnh An Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh
Thị trấn Củ Chi Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã An Nhơn Tây Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã An Phú Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Hòa Phú Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Nhuận Đức Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phạm Văn Cội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phú Hòa Đông Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phú Mỹ Hưng Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phước Hiệp Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phước Thạnh Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phước Vĩnh An Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân An Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân Phú Trung Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân Thạnh Tây Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân Thông Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Thái Mỹ Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Trung An Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Trung Lập Hạ Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Trung Lập Thượng Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
Thị trấn Hóc Môn Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Nhị Bình Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân Hiệp Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân Thới Nhì Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Tân Xuân Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Thới Tam Thôn Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Trung Chánh Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Xuân Thới Đông Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Xuân Thới Sơn Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Xuân Thới Thượng Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
Thị trấn Nhà Bè Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Hiệp Phước Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Long Thới Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Nhơn Đức Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phước Kiển Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
Xã Phước Lộc Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bến Thành Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Cầu Kho Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Cầu Ông Lãnh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Cô Giang Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Đa Kao Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Phạm Ngũ Lão Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Định Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 02 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 04 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 05 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 06 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 07 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 08 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 09 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 10 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 11 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 15 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 02 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 04 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 05 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 06 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 07 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 08 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 09 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 10 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 11 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 12 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 15 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 16 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường An Phú Đông Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Đông Hưng Thuận Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Hiệp Thành Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Hưng Thuận Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Thới Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Thới Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Thạnh Lộc Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Thạnh Xuân Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Thới An Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Trung Mỹ Tây Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 02 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 04 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 05 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 09 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 10 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 11 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 12 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Võ Thị Sáu Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 02 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 04 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 06 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 08 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 09 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 10 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 15 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 16 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 18 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 02 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 04 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 05 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 06 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 07 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 08 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 09 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 10 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 11 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 12 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 02 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 04 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 05 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 06 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 07 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 08 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 09 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 10 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 11 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 12 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Phú Mỹ Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Phú Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Hưng Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Kiểng Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Quy Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Thuận Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Thuận Tây Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 02 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 04 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 05 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 06 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 08 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 09 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 10 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 11 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 12 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 15 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 16 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
Phường  An Lạc Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường An Lạc A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Hưng Hoà A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Hưng Hoà B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Tạo Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 02 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 05 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 06 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 07 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 11 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 12 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 15 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 17 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 19 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 21 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 22 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 24 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 25 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 26 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 27 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 28 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 04 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 05 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 07 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 10 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 11 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 12 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 15 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 16 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 17 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 6 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 8 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 9 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 02 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 04 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 05 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 07 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 08 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 09 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 10 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 11 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 12 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 15 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 17 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 01 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 02 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 03 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 04 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 05 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 06 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 07 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 08 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 09 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 10 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 11 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 12 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 13 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 14 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường 15 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Hiệp Tân Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Phú Trung Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Quý Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Thành Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Thới Hòa Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
Phường An Khánh Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường An Lợi Đông Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường An Phú Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Chiểu Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Thọ Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Trưng Đông Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Bình Trưng Tây Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Cát Lái Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Hiệp Bình Chánh Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Hiệp Bình Phước Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Hiệp Phú Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Linh Chiểu Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Linh Đông Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Linh Tây Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Linh Trung Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Linh Xuân Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Long Bình Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Long Phước Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Long Thạnh Mỹ Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Long Trường Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Phú Hữu Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Phước Bình Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Phước Long A Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Phước Long B Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tam Bình Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tam Phú Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tân Phú Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tăng Nhơn Phú A Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Tăng Nhơn Phú B Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Thạnh Mỹ Lợi Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Thảo Điền Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Thủ Thiêm Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Phường Trường Thọ Thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh