busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Khảo sát phục hồi sản xuất kinh doanh trong tình hình mới trên địa bàn quận

Nhằm nắm bắt những khó khăn của các đơn vị để kịp thời có những giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các thương nhân tại chợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; Phòng Kinh tế đề nghị lãnh đạo Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh và Ban quản lý chợ tham gia thực hiện khảo sát, góp ý đề xuất để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 11 theo đường link sau:

[THAM GIA KHẢO SÁT TẠI ĐÂY]

Xem thêm công văn số 496/KT ngày 07/10/2021

ADM