busty mature sexy cleavage photos and videos compilation.kindgirls marie is a horny bitch. anal sex www.viet69hd.com

Checklist báo cáo thời Covid

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP CHECK LIST

Nhà quản trị, bạn gặp khó khăn trong việc di chuyển đến địa điểm làm việc, dự án, công trường… hoặc bạn cần báo cáo thường xuyên và hàng ngày từ các nhân viên đang triển khai các hạng mục mà bạn theo dõi phụ trách và bạn không có điều kiện có mặt trực tiếp.

Chúng tôi giúp bạn thiết lập giải pháp kiểm tra báo cáo trực tuyến theo dạng check list kèm ghi nhận hình ảnh hoặc video cụ thể của nhân viên gửi trực tuyến về. Điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bạn và các chi phí khác khi phải di chuyển đến nơi dự án.

Dự liệu check list báo cáo này sẽ được lưu trữ theo thời gian và làm cơ sở để khi cần khôi phục lại quán trình triển khai của dự án.

Tập huấn thiết lập check list báo cáo trực tuyến các dự án
ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC TẠI ĐƠN VỊ

TỔ CHỨC THEO ĐẶT HÀNG TẠI ĐƠN VỊ

* Thời gian huấn luyện 90 phút.
* Địa điểm tại đơn vị đặt hàng.
* Ngày giờ do đơn vị đăng ký sau khi thống nhất.
* Khóa miễn phí cho đơn vị đang sử dụng SmartSheet.

YÊU CẦU CHUẨN BỊ
* Thành phần gồm: Trưởng phòng kỹ thuật, quản lý dự án; Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng; Admin Licence SmartShetet.
* Phòng họp có PC và máy chiếu.
* Thực hành trực tiếp trên laptop, iOS, Android.

Khôi Nguyên – Trung tâm & Giải pháp

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ
> Free 30 ngày dùng thử giải pháp quản trị 4.o
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.